Engelsk 'cottage' hage

Utformingen av denne store familiehagedesignen var sentrert rundt en ny skiferterrasse med trepergola i skyggen for de varmere dagene, en ny kjøkkenhage og plantedesign av nye og eksisterende staudebed. Nye staudebed med blomstrende busker og stauder er plantet i engelsk hyttestil skaper farger og er med på å ramme inn hagen og knytte sammen de ulike områdene i hagen.

Ferdig 2023

Mer bilder kommer.