FORBEREDELSE TIL PROSJEKTET

MÅLING AV HAGEN

Før jeg kan begynne å tegne prosjektet trenger jeg en plan/tegning av tomten din. Tegningen skal inneholde alle dimensjonene til hagen, proporsjonalt korrekt, tegnet i målestokk 1:100. 
* Målestokk 1:100 betyr at 1 cm er lik 100 cm (1m) i det virkelige liv.

Måler hagen selv

Det er viktig at du er relativt presis. Alle disse relevante mål skal fremgå av tegningen: 

  • Lengden og bredden på hagen
  • Faste elementer f.eks. trær
  • Lengden på en husvegg
  • Plassering av faste bygninger som grenser til hagen- f.eks hus, garasje, bod, drivhus.

Du vil ikke måle selv

Dersom du ikke ønsker å måle opp hagen selv, kan denne kjøpes fra kommunens kart men du må legge til de ekstra elementer du vil beholder hvis de er ikke på tegningen. eller jeg kan gjøre det (mot en ekstra kostnad*).  Ved behov skal dette opplyses under kosultasjonen.

*Helhet design- utforming er dette inkludert i prisen med mindre hagen krever en profesjonell undersøkelse

BILDER

Bilder gir et godt inntrykk av hagen slik den er nå, men også av omgivelsene.

Under konsultasjonen vil du få utdelt et bildekart. Dette kartet viser posisjonene du må ta bilder fra. Vent til det er en klar og lys dag. Ta bildene i den rekkefølgen de er gitt på kartet slik at bildene du tar samsvarer med kartet. Det er viktig å fange hagen slik den er nå, men også utsikten fra disse utsiktspunktene inn i området rundt. Du kan selvfølgelig legge til flere bilder hvis du ønsker det.

Du vil ikke ta bilder selv

Dersom du ikke å ta bilder selv, kan jeg gjøre det (mot en ekstra kostnad). 

JORDPRØVER & JORDANALYSE

Under konsultasjonsmøte vil det bli avklart om en jordanalyse vil være nødvendig. Hvis det er det, vil jeg gjøre en befaring og ta en jordprøver fra forskjellige områder i hagen din. Dette vil bidra til å informere om hvilken type planter som vil passe til hagen din, og/eller eventuelle anbefalinger for hvordan du kan forbedre dårlige jordforhold.