HAGEDESIGN

Vil NT Garden Design lede deg gjennom hagedesignprosessen, fra det første møtet når diskuterer vi behovene dine til ferdig plan og deretter plantedesign. Kostnaden er basert på prosjektets størrelse og kompleksitet.

NT Garden Design samarbeider med profesjonelle anleggsgartner som skal forvandle designen til en ferdig hage.

Hvert prosjekt er forskjellig, men den typiske prosessen er beskrevet nedenfor.

Hagedesign tegninger som er del av designprosessen
NT Garden Design hagedesign & plantedesign

1. Konsultasjon

På det første møtet vil vi diskutere dine behov i detalj.Før designarbeidet begynner, foretar jeg en undersøkelse av hagen og jeg tar bilder av hagen og området.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

3. Ferdig plan

Det vil være noen runder frem og tilbake før en endelig design er på plass. En nøyaktig skalert og veldig detaljert tegning av den nye hagen presenteres, som er detaljert nok til at anleggsgartneren kan jobbe fra og gi deg en tilbud.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

2. Konsept plan

Det neste trinn er presentasjonen av de første konseptskissene. Jeg produserer både håndtegninger, CAD-bilder og moodboards for å formidle det generelle utseendet til hagen din. Vi diskuterer designet og elementene i detalj.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

4. Planteplan

Detaljerte plantedesignsplaner knyttet til den ferdige hagedesign plan. Bilder, plantelist og skalert planteplan med alle plantene på plass.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

1. Konsultasjon

På det første møtet vil vi diskutere dine behov i detalj.Før designarbeidet begynner, foretar jeg en undersøkelse av hagen og jeg tar bilder av hagen og området.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

2. Konsept plan

Det neste trinn er presentasjonen av de første konseptskissene. Jeg produserer både håndtegninger, CAD-bilder og moodboards for å formidle det generelle utseendet til hagen din. Vi diiskuterer designet og elementene i detalj.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

3. Ferdig plan

Det vil være noen runder frem og tilbake før en endelig design er på plass. En nøyaktig skalert og veldig detaljert tegning av den nye hagen presenteres. Den er detaljert nok til at anleggsgartneren kan jobbe fra og gi deg en tilbud.

NT Garden Design hagedesign & plantedesign

4. Planteplan

Detaljerte plantedesignsplaner knyttet til den ferdige hagedesign plan. Bilder, plantelist og skalert planteplan med alle plantene på plass.