Prosjekter

Her finner du eksempler på noen av mine designprosjekter. Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt!

Et nytt liv i en gammel hage, Oslo

Etter byggingen av en ny garasje, trengte hagen en ny utforming. Tegningen inkluderte noen friske ideer for å gi nytt liv til hagen og for å få mest mulig ut av plassen. Inspirerende beplantning med lav vedlikehold og materialer som kobler de forskjellige områdene i hagen.

Bygning planlagt til våren 2020.

Byhage, Oslo

Denne familiehagen var dominert av en stor gressplen og glemte blomsterbed. Hovedidéen her var å skape et sitteområde for de voksne, tilknyttet moderne beplantning. I tillegg ble områder for aktiviteter tydeligere definert, samt at det ble anlagt nye bed, både for prydvekster og spiselige planter.

previous arrow
next arrow
Slider

Uteområde for barnehage, Bærum

Personalet i barnehagen søkte nye idéer for å skape et mer inspirerende uteområde for barna (1-6 år). Dette designet måtte være en helårshage. Det måtte settes av plass for å dyrke mat, samt være rom for barnehagens fellesaktiviteter. En viktig del av designet bestod av en sansehage, med duftende blomster, levende hytter av pil og mange naturlige lekeelementer for å stimulere fantasifull lek. I prosess.

Bygning planlagt til våren 2020.

Avlang familiehage, London

I dette designet måtte jeg ta hensyn til at hagen var en avlang skråning. Her skulle det også legges til rette for en voksende familie. Jeg skapte en reiserute gjennom hagen, med spennende detaljer i hvert område. Målet var at hele hagen skulle brukes og at det var en helhetsopplevelse for familien.

previous arrow
next arrow
Slider

Stor, landlig hage, Oxfordshire

Da låven og våningshuset hadde blitt totalrenovert, stod ikke den 20 km2 store hagen (tidligere kulturlandskap) i stil med bygningene. Designet mitt gjorde uterommet til et bindeledd mellom husene og den omliggende landsbygda. Det var viktig at designet reflekterte både områdets kulturarv, såvel som natur.

 

Oppdragsgiverne ønsket å ha en ingjerdet hage, og jeg løste det med en moderne variant. Nøye klippede hekker og kraftig gress skapte sterke strukturer, uansett årstid. Dette området føltes rolig og beskyttet, i kontrast til den villere hagen utenfor.

previous arrow
next arrow
Slider