Tjenester

Prosessen begynner med en samtale med deg for å få klarhet i hva du er ute etter. Dette hjelper meg å få et bilde av dine ambisjoner og ideer for hagen din, og er utgangspunktet for det videre arbeidet. Deretter kan vi diskutere hvilke tjenester du ønsker.

Jeg tilbyr designpakker for:

  • helhetlig redesign eller delvis redesign av hagen. 

  • praktisk og målrettet design av balkonger/terasser

  • detaljert plantedesign sammen med eller separat fra hagedesign. Jeg velger planter som passer din hage og gir deg en plantetegning med spesifisert plassering av planter og en årlig plan for vedlikehold av plantene. 

Jeg arbeider med spesialist planteskoler for å velge de beste plantene som er mulig. Hvis du ta prosessen videre, kan jeg støtte deg i prosessen og kan anbefale entreprenører som kan hjelpe deg å sette planer ut i livet.

 Ta kontakt med meg for å diskutere din hage prosjekt.